Uspešno dopolnjujemo osnovno dejavnost zavoda

Center za pomoč na domu Maribor je odziven na demografske razmere in spremembe strukture prebivalstva v lokalnem in regijskem okolju. Razvojna naravnanost in ciljna usmerjenost k celoviti oskrbi uporabnikov se realizira preko dopolnilnih programov in projektov, ki uspešno in kvalitetno dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda, javno službo pomoči na domu.

Center za pomoč na domu Maribor je skozi leta delovanja nanizal že zavidljivo število programov in projektov ter v družbi na ta način zarisal že marsikatero zgodbo uspeha:

Aktualni programi in projekti

Lastni-interni projekti

Terapevtski tim – fizioterapija in delovna terapija na domu.

Ohranimo drevo – projekt družbene odgovornosti do okolja.

ProAkt zdravje na dlani, aktivno na delovnem mestu – aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Strokovno usposabljanje za poklic socialni oskrbovalec na domu – izobraževalna dejavnost zavoda.

Knjižnica za starejše  – interna knjižna zbirka za izposojo uporabnikom.

Organizirano prostovoljstvo – družabne aktivnosti za uporabnike.

Stop nasilju – stopnja ničelne tolerance do nasilja – zmanjševanje in preprečevanje nasilja nad starejšimi; spoštovanje zaposlenih in ustrezno ukrepanje ob morebitnih nasilnih situacijah.

Časopis SR(E)ČNO – naš lastni časopis dobrih novic, ki ga delimo uporabnikom in zainteresirani javnosti.

Evropski, nacionalni in drugi projekti

Projekt: Integrirana oskrba

Si4Care – socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva s ciljem zdravega in družbeno vključenega staranja.

Poklicna rehabilitacija na delovnem mestu – mentorstvo poklicnim rehabilitantom v realnem delovnem okolju.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – pričetek procesa certificiranja.

HORUS 2022 – družbena odgovornost in trajnostni razvoj, aktivnosti za pridobitev Certifikata za strateško celovitost (področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja)

Listina raznolikost Slovenije – spoštujemo raznolikost.

Demenci prijazna točka – Migi kotiček – strokovna podpora in pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem.

Programi javnih del – dopolnilne, informativne in družabne aktivnosti za uporabnike.

Program študijske baze – praktično usposabljanje za študente gerontologije, delovne terapije,…

Zaključeni programi in projekti:

UIOD – ˝Usmerjena integrirana oskrba DOMA˝  (2019-2022) – razvoj storitev dolgotrajne oskrbe in testno okolje.

Projekt Polet (2018-2022) – razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

VGC Štajerska (2017-2021) – aktivnosti večgeneracijskega centra.

CrossCare ˝Projekt integrirane skrbi za starejše na njihovem domu˝ (2018-2020) – model dopolnjevanja socialnovarstvene in zdravstvene oskrbe starejših na domu.

Klic v sili – program telealarmnega sistema za ogrožene ljudi (2002-2009) – 24 urno varovanje in pomoč starejšim, ki bivajo doma.