V letu 2021 izvajamo 4 programe javnih del:

 • Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov
 • Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19
 • Pomoč starejšim invalidom
 • Družabništvo in spremljanje
Namen programov:
 • Zagotoviti kvalitetno in varno bivanje uporabnikov v domačem okolju
 • Prispevati k večji vključenosti ranljivih skupin
 • Omogočiti lažjo dosegljivost pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri uporabnikih, ki si tega zaradi svojega socialnega (finančnega) položaja ne morejo privoščiti
 • Preprečevanje socialnih stisk
 • Prispevati k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.
Program javnih del

Kdo so uporabniki programov?

 • osebe starejše od 65 let
 • kronično bolne osebe
 • invalidne osebe
 • gibalno ali senzorno ovirane osebe

Brezplačen prenos zloženke

Za vas smo pripravili tudi zloženko ki predstavlja hiter oris programov javnih del.

Priponka Velikost
Zloženka – javna dela.pdf 362 KB