V letu 2022 izvajamo več programov javnih del

Cilj slednjih je zagotavljanje kvalitenejšega bivanja uporabnikov naših storitev na njihovem domu.

Izvajamo sledeče programe:

 • Družabništvo in spremljanje (izvajamo v Mestni občini Maribor),
 • Pomoč starejšim in invalidom – Družabništvo za osebe z demenco (izvajamo v Mestni občini Maribor),
 • Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2022 – Pomoč socialnim oskrbovalkam in hišniška opravila (izvajamo v Mestni občini Maribor, občini Rače Fram in občini Starše),
 • Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2022 – Informiranje in pomoč pri koordinaciji (izvajamo v Mestni občini Maribor),
 • Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov
 • Svetovalno informacijski center (izvajamo v Mestni občini Maribor),
 • Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (izvajamo v Mestni občini Maribor).
Namen programov:
 • Zagotoviti kvalitetno in varno bivanje uporabnikov v domačem okolju
 • Prispevati k večji vključenosti ranljivih skupin
 • Omogočiti lažjo dosegljivost pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri uporabnikih, ki si tega zaradi svojega socialnega (finančnega) položaja ne morejo privoščiti
 • Preprečevanje socialnih stisk
 • Prispevati k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.
Program javnih del

Kdo so uporabniki programov?

 • osebe starejše od 65 let
 • kronično bolne osebe
 • invalidne osebe
 • gibalno ali senzorno ovirane osebe

Brezplačen prenos zloženke

Za vas smo pripravili tudi zloženko ki predstavlja hiter oris programov javnih del.

Priponka Velikost
Zloženka – javna dela.pdf 294 KB