V letu 2019 izvajamo 2 programa javnih del:

Namen programov:
  • Zagotoviti kvalitetno in varno bivanje uporabnikov v domačem okolju
  • Prispevati k večji vključenosti ranljivih skupin
  • Omogočiti lažjo dosegljivost pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri uporabnikih, ki si tega zaradi svojega socialnega (finančnega) položaja ne morejo privoščiti
  • Preprečevanje socialnih stisk
  • Prispevati k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.
Program javnih del

Kdo so uporabniki programov?

  • osebe starejše od 65 let
  • kronično bolne osebe
  • invalidne osebe
  • gibalno ali senzorno ovirane osebe

Brezplačen prenos zloženke

Za vas smo pripravili tudi zloženko ki predstavlja hiter oris programov javnih del.

Priponka Velikost
Zloženka – javna dela.pdf 362 KB