Utemeljitev projekta

Center za pomoč na domu Maribor se je v letu 2022 pridružil evropskemu projektu SI4CARE v katerem sodelujejo partnerji iz 7 evropskih držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Grčija, Srbija, Bosna in Hercegovina in Črna Gora; vodilni partner je Univerza v Ljubljani).
S tem je zavod postal del mreže izvajalcev formalnih in neformalnih storitev, ki omogočajo boljšo informiranost in boljšo vključenost vsem starejšim.

Partnerji

Pri projektu sodeluje 10 projektnih partnerjev iz sedmih držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Grčija, Srbija, Bosna in Hercegovina in Črna Gora).

Ključni izzivi

Ključni izzivi s katerimi se soočajo države v ADRION regiji izhajajo iz nadpovprečno hitre rasti deleža starajočega se prebivalstva in potrebe po digitalni transformaciji sistema integrirane dolgotrajne oskrbe. Problemi povezani s staranjem prebivalstva že sedaj močno vplivajo na družbo in predstavljajo velik izziv za prihodnji razvoj.

Potrebe po socialnih in zdravstvenih storitvah, predvsem namenjen starejšim, se bodo povečevale. Podaljšanje življenjske dobe namreč ne pomeni nujno tudi podaljševanje let zdravega življenja ampak se s podaljševanjem življenjske dobe povečuje tudi obseg zdravstvenih težav in veča delež oseb, ki potrebujejo pomoč in podporo pri vsakodnevnih aktivnostih.

Socialna inovacija za celostno oskrbo

Pomemben del rešitve lahko predstavlja projekt SI4CARE – Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regijah ADRION, ki stremi k zdravemu in družbeno vključenemu staranju. Vizija projekta je vzpostaviti učinkovit ekosistem dolgotrajne oskrbe, ki temelji na socialnih inovacijah.

Ekosistem bo omogočala digitalizacija ter ga podpirala zakonodaja. Ekosistem bo v pomoč starostnikom tudi na odročnih oziroma oddaljenih območjih, jer jih bo ohranjal vključene v skupnost. Glavni cilj projekta je prispevati k ustvarjanju učinkovitega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v okviru integrirane socialne in zdravstvene oskrbe starostnikov v državah ADRION.