ZAVEZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Družbeno odgovorno poslovanje je eno izmed temeljnih vodil našega zavoda in našega poslovnega uspeha. K temu nas usmerja že samo področje našega delovanja, delo v okviru socialnega varstva.

Pri svojem delu in poslovnih odločitvah, vodenju in strateškemu usmerjanju poslovanja v največji možni meri upoštevamo načela družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
Gradimo na vrednotah kot so zaupanje, bližina, dostojanstvo, varnost, pomoč, spoštovanje, povezovalnost in podobno. V družbi pomembno prispevamo h kakovostnemu in prijetnemu bivanju naših uporabnikov, starejših oseb, v Mariboru in njegovi okolici. Zavedamo se pomena vprašanja kaj pomeni doživljanje starosti v objemu doma za starejšega človeka. Glede na spreminjajoče se poglede in trende, ki jih zasleduje tudi Evropska unija, je odgovor prav dolgotrajno bivanje doma. S predanim, srčnim in družbeno odgovornim delom se razvijamo v pomembno organizacijo in strokovnega sogovornika na občinskem, regijskem in državnem nivoju.
Posebno pozornost namenjamo našim zaposlenim, ki so pomemben člen pri doseganju ciljev zavoda, saj so srce in motor organizacije. Skrb za zaposlene, za njihovo varnost in zdravje pri delu, za zadovoljstvo in razumevanje na delovnem mestu, timsko in medgeneracijsko sodelovanje, je naš osnovni cilj kadrovskega managementa.

Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot družbe, je poslanstvo, ki sledi ljudem in naravnim virom za lepšo in boljšo prihodnost družbe kot celote. In prav ta odgovornost je tista, ki usmerja naše delovanje in nas zavezuje k dejanjem in odločitvam, ki imajo širši družbeni učinek. Družbeno odgovorne odločitve nam pomagajo graditi prijetne in sodelovalne odnose z vsemi našimi deležniki.

direktorica
Mag. Barbara Žgajner

V Centru za pomoč na domu Maribor gradimo naš ugled s kakovostnimi odnosi s ključnimi deležniki.

V letu 2022 smo se odločili, da naredimo korak naprej tudi na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
V začetku novembra 2022 smo pridobili pristopni certifikat DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC za področje 2 – Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja; r.št. certifikata 0035/2022 (zveza: sklep revizorskega sveta Ekvilb Inštituta z dne 9. 11. 2022.)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada.

V decembru 2022 smo po izvedenih dveh krogih ocenjevanja v okviru sodelovanja na razpisu Horus 2022 – certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, prejeli Certifikat za strateško celovitost  pravne osebe Horus 2022 (Inštitut IRDO) v kategoriji majhnih neprofitnih organizacij.

Novica o prejemu certifikata je objavljena na povezavi  https://www.horus.si/znani-so-zmagovalci-za-slovensko-nagrado-za-druzbeno-odgovornost-horus-2022-2/

Vabljeni pa tudi k ogledu:

zbornika HORUS 2022, ki ga najdete na povezavi: https://www.horus.si/zbornik-2022/index.html

ter fotogalerij s podelitve nagrad: https://www.horus.si/fotogalerija-horus-2022/

Družbeno odgovorno poslovanje usmerjeno k trajnostnemu razvoju je eno izmed temeljnih vodil našega zavoda in našega poslovnega uspeha.

Je poslanstvo, ki sledi ljudem in naravnim virom za lepšo in boljšo prihodnost družbe kot celote. In prav družbena odgovornost v povezavi s trajnostnim razvojem je tista, ki usmerja naše delovanje in nas zavezuje k dejanjem in odločitvam, ki imajo širši družbeni učinek. Družbeno odgovorne odločitve nam pomagajo graditi prijetne in sodelovalne odnose z vsemi našimi deležniki.

Na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja spremljamo in analiziramo ESG-dejavnike (okolje/Environement – družbo/Social – področje vodenja in upravljanja/Governance), ki jih preglejujemo in obvladujemo s pomočjo GRI standardov (t.i. Global Reporting Initiative – Global standards, katerih bistvo je spremljanje ekonomskih vplivov, družbenih vplivov in okoljskih vplivov na delovanje našega zavoda). S proaktivnim vključevanjem deležniških skupin krepimo medsebojno zaupanje in razumevanje, z vključevanjem potreb deležnikov in njihovih interesov pa krepimo naš ugled in kakovost našega dela tako na strateški kot tudi operativni ravni.

V letu 2023 bomo naše poslovno poročilo nadgradili tudi z usmerjenimi vsebinami trajnostnega poročanja in družbene odgovornosti.