Pomoč na domu izvajamo v obliki neposredne socialne oskrbe na domu.

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni člani družine.

Osnovne informacije

S storitvami javne službe in dodatnimi programi želimo zaposleni v Centru za pomoč na domu Maribor našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim psihofizične sposobnosti to omogočajo in so do socialne oskrbe na domu upravičeno po zakonu.

  • Za pridobitev storitve pomoči na domu je potrebno izpolniti vlogo.
  • Vlogo izpolni zainteresirana oseba in jo vloži osebno ali pisno po pošti.
  • Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam vselej na voljo.

Storitve pomoči na domu

Storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu obsega tri temeljne sklope opravil, v okviru katerih so natančneje specificirana posamezna opravila.

Temeljna dnevna opravila

Pomoč se izvaja individualno glede na uporabnikove potrebe.

Gospodinjska pomoč

Gospodinjska pomoč, kot je npr. nabava živil in priprava obroka.

Socialni stiki

Socialni odnosi so še posebej pomembni v vsakem življenjskem obdobju.

0 +

Zaposlenih oskrbovalk/cev

0

Letni obiski koordinatorjev na leto

0

Število vseh uporabnikov

0 ur

Letno opravljene efektivne oskrbe

Dogajanje na Facebooku

Gradimo odgovorno skupnost. Naše izkušnje z veseljem podelimo in znanje sproti nadgrajujemo - da smo lahko skupaj še boljši in še bolj uspešni pri delu. Naša delovna terapevtka Petra Zavasnik je na KONGRESU delovnih terapevtov 2022 v Portorožu predstavila dejavnost Centra za pomoč na domu Maribor in vlogo delovne terapije pri oskrbi starejših na njihovih domovih. #ekipacpndmaribor #terapevtskitim #celostnaoskrba ... VečManj
Poglej na Facebooku
Pravo in edino bogastvo smo ljudje in naše delo. Ob praznični čestitki gre zahvala za predanost sodelavkam in sodelavcem, za delo, za soustvarjanje prijaznejše skupnosti. #ekipacpnd #praznikdela ... VečManj
Poglej na Facebooku
Danes praznujemo. S hvaležnostjo - ponosen praznik, naša Slovenija. #danuporaprotiokupatorju ... VečManj
Poglej na Facebooku
#ekipaCPNDMaribor #danzemlje ... VečManj
Poglej na Facebooku

Partnerji

vgc_stajerska
stop-nasilje
prostovoljstvo_org
demenci_prijazni
Listina Raznolikosti Slovenija