Pomoč na domu izvajamo v obliki neposredne socialne oskrbe na domu.

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni člani družine.

Osnovne informacije

S storitvami javne službe in dodatnimi programi želimo zaposleni v Centru za pomoč na domu Maribor našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim psihofizične sposobnosti to omogočajo in so do socialne oskrbe na domu upravičeno po zakonu.

  • Za pridobitev storitve pomoči na domu je potrebno izpolniti vlogo.
  • Vlogo izpolni zainteresirana oseba in jo vloži osebno ali pisno po pošti.
  • Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam vselej na voljo.

Storitve pomoči na domu

Storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu obsega tri temeljne sklope opravil, v okviru katerih so natančneje specificirana posamezna opravila.

Temeljna dnevna opravila

Pomoč se izvaja individualno glede na uporabnikove potrebe.

Gospodinjska pomoč

Gospodinjska pomoč, kot je npr. nabava živil in priprava obroka.

Socialni stiki

Socialni odnosi so še posebej pomembni v vsakem življenjskem obdobju.

0 +

Zaposlenih oskrbovalk

0

Letni obiski koordinatorjev na leto

0

Število vseh uporabnikov

0 ur

Letno opravljene efektivne oskrbe

Dogajanje na Facebooku

Zadovoljen nasmeh uporabnice projekta CrossCare po zaključeni obravnavi delovne terapije in vidnem napredku v obsegu gibljivosti roke in povečani mišični moči roke. ... VečManj

Poglej na Facebooku

Center za pomoč na domu vabi nove prostovoljce, ki bi bili pripravljeni starejšim ljudem pomagati pri izboljšanju njihove kvalitete življenja s pomočjo socialnih stikov.
Pomembno se nam namreč zdi, da vzpostavljamo in vzdržujemo kakovostne medgeneracijske odnose ter skupno preživet čas.
Vsak dan stremimo za dvig kakovosti življenja uporabnikov pomoči na domu, zato vključujemo prostovoljce vseh starostnih skupin, da skupaj ustvarjamo bližino, ki rojeva nova zaupanja.

Program prostovoljstva zajema:

- druženje z uporabniki storitve pomoči na domu v njihovih domovih (pogovor, poslušanje,...)
- sprehodi z uporabniki,
pomoč pri vsakodnevnih opravkih (spremstvo v trgovino, lekarno, itd.)
- igralne, ustvarjalne dejavnosti,
umetniška dejavnost in krepitev njihovih sposobnosti,
- premagovanje osamljenosti.

Pričakovane izkušnje so: veselje za delo s starejšimi 🙂

Za več podrobnejših informacij o prostovoljstvu, se obrnite na koordinatorico pomoči na domu Nino Gregorc (e-mail: nina.gregorc@pomocnadomu.eu ali 030/608-104).
... VečManj

Poglej na Facebooku

Rešitev oktobrske križanke.

Objavo je omogočila založba Ataja.
... VečManj

Poglej na Facebooku

Partnerji

vgc_stajerska
stop-nasilje
prostovoljstvo_org
demenci_prijazni