Pomoč na domu izvajamo v obliki neposredne socialne oskrbe na domu.

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni člani družine.

Osnovne informacije

S storitvami javne službe in dodatnimi programi želimo zaposleni v Centru za pomoč na domu Maribor našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim psihofizične sposobnosti to omogočajo in so do socialne oskrbe na domu upravičeno po zakonu.

  • Za pridobitev storitve pomoči na domu je potrebno izpolniti vlogo.
  • Vlogo izpolni zainteresirana oseba in jo vloži osebno ali pisno po pošti.
  • Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam vselej na voljo.

Storitve pomoči na domu

Storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu obsega tri temeljne sklope opravil, v okviru katerih so natančneje specificirana posamezna opravila.

Temeljna dnevna opravila

Pomoč se izvaja individualno glede na uporabnikove potrebe.

Gospodinjska pomoč

Gospodinjska pomoč, kot je npr. nabava živil in priprava obroka.

Socialni stiki

Socialni odnosi so še posebej pomembni v vsakem življenjskem obdobju.

0 +

Zaposlenih oskrbovalk/cev

0

Letni obiski koordinatorjev na leto

0

Število vseh uporabnikov

0 ur

Letno opravljene efektivne oskrbe

Dogajanje na Facebooku

Za vse vse mamice tega sveta. ❤️ #ekipacpndmaribor #materinskidan ... VečManj
Poglej na Facebooku
Zakorakajmo v pomlad s občutki, da naš miselni sistem še zelo dobro deluje. Mandala z izbranimi barvami pobarvanke pa vzpostavi odlično notranje ravnovesje. ... VečManj
Poglej na Facebooku
Na sedežu ZDUS smo danes predstavili našo terapevtsko hobotnico Cimko in kot kompetentni, stokovno usposobljen partner predali stališča do vsebine in izhodišč bodoče dolgotrajne oskrbe. V slogi je moč. #ekipacpndmaribor ... VečManj
Poglej na Facebooku
Zaposlimo večje število socialnih oskrbovalk za določen ali nedoločen čas. Vaše prijave lahko pošljete na: info@pomocnadomu.eu ... VečManj
Poglej na Facebooku

Programi

stop-nasilje
vgc_stajerska
prostovoljstvo_org