Pomoč na domu izvajamo v obliki neposredne socialne oskrbe na domu.

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni člani družine.

Osnovne informacije

S storitvami javne službe in dodatnimi programi želimo zaposleni v Centru za pomoč na domu Maribor našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim psihofizične sposobnosti to omogočajo in so do socialne oskrbe na domu upravičeno po zakonu.

  • Za pridobitev storitve pomoči na domu je potrebno izpolniti vlogo.
  • Vlogo izpolni zainteresirana oseba in jo vloži osebno ali pisno po pošti.
  • Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam vselej na voljo.

Storitve pomoči na domu

Storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu obsega tri temeljne sklope opravil, v okviru katerih so natančneje specificirana posamezna opravila.

Temeljna dnevna opravila

Pomoč se izvaja individualno glede na uporabnikove potrebe.

Gospodinjska pomoč

Gospodinjska pomoč, kot je npr. nabava živil in priprava obroka.

Socialni stiki

Socialni odnosi so še posebej pomembni v vsakem življenjskem obdobju.

0 +

Zaposlenih oskrbovalk

0

Letni obiski koordinatorjev na leto

0

Število vseh uporabnikov

0 ur

Letno opravljene efektivne oskrbe

Dogajanje na Facebooku

Hvala naši sodelavki Ireni in njenemu glasbenemu sopotniku za čudovito popestritev. ... VečManj

Poglej na Facebooku

Da si sežemo v roko, z lepimi, iskrenimi željami. Da bodo prazniki praznični, in da bodo naše poti čim bolj mirne in uspešne. Da bomo znali živeti vrednote, ki nas združujejo. Da bomo vedno uspeli slišati sebe in da bomo znali prisluhniti sočloveku. #ekipacpndmb❤️ ... VečManj

Poglej na Facebooku

Center za pomoč na domu Maribor med novimi podpisniki Listine raznolikosti Slovenija

Raznolikost v družbi, z doslednim dokazovanjem načel enakosti in vključenosti vseh članov (tudi zaposlenih), od nekdaj predstavlja vir napredka in razvoja ter posledično zagotavlja boljše poslovne rezultate. Listina raznolikosti povezuje in krepi izmenjavo izkušenj ter znanj na področju upravljanja z raznolikostjo, združuje obstoječe dobre prakse in spodbuja razvoj novih praks ter širitev načel upravljanja raznolikosti v gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah. Od leta 2017 dalje se nacionalnim Listinam raznolikosti, ki je vzpostavljena tudi v Sloveniji, pridruži med 500 in 600 novih podjetij, organizacij in institucij. Evropska platforma Listin raznolikosti, ki združuje 21 držav podpisnic, članic EU, v poročilu 2018 poroča o pridruženih 8.000 evropskih podjetjih, ki zaposlujejo več kot 18 milijonov ljudi. V povprečju se na leto tej družbeno odgovorni mreži pridruži med 500 in 600 novih podjetij, organizacij in institucij. Listina raznolikosti vključuje 6 načel, ki spodbujajo podpisnike k razvoju organizacijske kulture, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega okolja, upoštevanju in širjenju načel raznolikosti na vseh ravneh organizacije, prepoznavanju raznolikih strank, oblikovanju politik raznolikosti in širjenju svoje zavezanosti načelom ter politike raznolikosti vsem deležnikom. Podpisnikom Listine raznolikosti so se v letošnjem letu pridružile tudi nova podjetja, organizacije in ustanove iz Štajerske, ki v svoje delovanje vključujejo raznolikost ter spoštovanje načela enakosti in nediskriminacije. Center za pomoč na domu Maribor se je odločil vključiti v to mednarodno mrežo družbeno odgovornih deležnikov, ker sprejema v svojem delovanju raznolikost kot pomembno, ne zato, ker je to v skladu z zakonom, temveč, ker krepi ekonomsko uspešnost organizacije, ker izboljšuje organizacijsko kulturo podjetja, ker omogoča pogled naprej in ker predvideva demografske in organizacijske spremembe.
Med ostalimi letošnjimi podpisniki s področja štajerske so bili še: Zveza Slovenska unija pacientov, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Doba Fakulteta, Pokrajinski arhiv Maribor, Hortikulturno društvo Maribor, Učni poligon za samooskrbo Dole v občini Poljčane in občina Lovrenc na Pohorju.
Slavnostni dogodek podpisa in podelitve listin novim podpisnikom je bil 10. decembra 2019 v prostorih Muzeja za arhitekturo v Ljubljani. Prisotne so nagovorili Barbara Zupančič, vodja projekta I.D.E.A.S., Listina raznolikosti Slovenija, njegova ekscelenca Marco Hennis, veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji in Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti, ki je bil tudi častni pokrovitelj dogodka.
... VečManj

Poglej na Facebooku

Partnerji

vgc_stajerska
stop-nasilje
prostovoljstvo_org
demenci_prijazni