Socialni stik je pomemben

O obsegu in terminih izvajanja opravila ohranjanja socialnih stikov se dogovorimo individualno glede na potrebe in želje uporabnika ter z obzirom na naše kadrovske in organizacijske zmožnosti.

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega
  • Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem
  • Vzpostavljanje socialne mreže s prostovoljci in sorodstvom
  • Spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
  • Informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
  • Priprava upravičenca na institucionalno varstvo
Storitev: Socialni stik

Se vam porajajo vprašanja?

Odgovorili bomo na vsa vaša vprašanja in skupaj z vami  specificirali posamezna opravila storitev, ter jih prilagodili vašim potrebam.

Pišite nam

Varnost in zaupanje naših uporabnikov nam je pomembno

Naše oskrbovalke so ustrezno kvalificirane usposobljene za nudenje raznovrstnih storitev pomoči na domu, med drugim ohranjanja socialnih stikov.

Poleg pomoči pri ohranjanju socialnih stikov obsegajo naše storitve še dodatna dva sklopa, in sicer:

Temeljna dnevna opravila
  • Pomoč se izvaja individualno glede na uporabnikove potrebe.
Gospodinjska pomoč
  • Gospodinjska pomoč kamor sodi na primer nabava živil in priprava obroka.

Brezplačen prenos zloženke

Za vas smo pripravili tudi zloženko storitev pomoči na domu, ki predstavlja hiter oris storitev za naše uporabnike.