O obsegu izvajanja se dogovorimo individualno z uporabnikom

Znotraj nudenja te storitve bomo natančno specificirali posamezna opravila storitve pomoči pri temeljnih dnevni opravilih. Upoštevali bomo zdravstvene in fizične omejitve uporabnika, kot tudi njegove potrebe in želje.

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega:
  • Pomoč pri oblačenju in slačenju
  • Pomoč pri umivanju
  • Pomoč pri hranjenju
  • Opravljanje osnovnih življenjskih potreb
  • Vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov
Storitev: Dnevna opravila

Potrebujete zgoraj omenjena opravila?

Ekipa naših koordinatorjev vam bo s posluhom za vaše želje in potrebe ustrezno svetovala, ter vam zagotovila izvajanje oskrbe s strani socialnih oskrbovalk.

Kontaktirajte nas

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je bistveno

Temeljna naloga Centra za pomoč na domu Maribor v okviru svoje socialnovarstvene javne službe je namreč, da starejšim, invalidom in kronično bolnim s storitvami neposredne oskrbe na domu omogoči lažje in lepše življenje z nudenjem storitve pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih.

Poleg pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih obsegajo naše storitve še dodatna dva sklopa, in sicer:

Gospodinjsko pomoč
  • Gospodinjska pomoč kamor sodi na primer nabava živil in priprava obroka.
Socialni stiki
  • Socialni odnosi so še posebej pomembni v vsakem življenjskem obdobju.

Brezplačen prenos zloženke

Za vas smo pripravili tudi zloženko storitev pomoči na domu, ki predstavlja hiter oris storitev za naše uporabnike.