Projekt je bil vzpostavljen v letu 2020, po uspešnem zaključku evropskega projekta ˝CrossCare – Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu˝.

O projektu

V okviru projekta nudimo aktivnim uporabnikom javne službe pomoči na domu v okviru Mestne občine Maribor kot dopolnitev javne službe storitve delovne in fizioterapije na domu. Storitve so za uporabnike v tem trenutku brezplačne. Izkušnje iz terena in povratne informacije uporabnikov in svojcev kažejo, da so takšne storitve še kako potrebne in bi morale biti dostopne vsem uporabnikom, kot del sistemske rešitve, ne zgolj v obliki projektnega dela. Človeka podpremo v zavetju njegovega doma, kjer je rehabilitacijski potencial največji, kjer je človek lahko to, kar je. To je točka na kateri gradimo zgodbe o uspehu.

Pomen fizioterapije in delovne terapije na domu:

 • v domačem okolju je uporabnik bolj sproščen in tako je potek aktivnosti in rehabilitacijski potencial uspešnejši; uporabnik je namreč v znanem okolju, obkrožen je s svojimi najbližjimi, kar vse pozitivno vpliva na njegovo motivacijo in splošno počutje, udobje in občutek varnosti, vse to pa posledično vpliva na uspešnejšo terapijo;
 • časovno aktivnosti pričnemo takoj, brez daljših čakalnih vrst, kar pomeni, da ujamemo trentutek največjega rehabilitacijskega potenciala; s tem sta fizioterapija in delovna terapija na domu izjemno pomembni v času premostitve časa, ko uporabnik čaka na postopke nadaljnje obravnave in zdravljenja;
 • po vrnitvi iz rehabilitacije v domačem okolju uporabnik izboljša oziroma nadgradi že doseženo funkcionalno stanje;
 • fizioterapija in delovna terapija na domu uporabnikom pomagata do večje samostojnosti
 • aktivnost se prilagodijo bivalnemu okolju uporabnika, zato uporabnik lažje in bolj učinkovito nadalljuje z njimi tudi sam.
 • aktivnost se prilagodijo bivalnemu okolju uporabnika, zato uporabnik lažje in bolj učinkovito nadalljuje z njimi tudi sam.
Upravičenci do storitev

Fizioterapija je zdravstvena dejavnost, ki posega na področje rehabilitacije po poškodbah, po operativnih stanjih, po možganski kapi, pri splošni oslabelosti osebe po obolenjih oziroma splošni oslabelosti kot posledici degenerativnih sprememb, do katerih prihaja v procesu staranja.

Fizioterapevtska obravnava na domu je specifična, poudarek je na celostni individualni obravnavi posameznika, praviloma pa temelji na manualni terapiji v kombinaciji s priporočili za domačo samopomoč.

Jože Vrbančič

Jože Vrbančič

Fizioterapevt

V okviru fizioterapije vam nudimo

 • izvedbo strokovne ocene stanja uporabnika z vidika fizioterapije,
 • postavitev fizioterapevtske diagnoze z načrtom terapije in vadbe,
 • izvajanje fizioterapevtskih obravnav,
 • ugotavljanje rezultatov fizioterapevtskih obravnav s priporočili za samopomoč.

Delovna terapija je vrsta zdravstvene dejavnosti, ki je osredotočena na posameznika. Njen namen je strokovno vodeno vključevanje posameznika v osnovne in podporne dnevne aktivnosti, spodbujanje produktivnosti in vključevanje v prostočasovne dejavnosti.

Delovno terapevtska obravnava na domu deje poudarek na priporočilih za domačo samopomoč, ob tem pa uporabnikom storitve svetuje kako povsem vsakdanje pripomočke uporabiti kot učinkovite terapevtske pripomočke.

Petra Zavašnik

Petra Zavašnik

Delovna terapevtka

V okviru delovne terapije vam nudimo

 • izvedbo strokovne ocene stanja uporabnika z vidika delovne terapije,
 • postavitev delovno terapevtske diagnoze z načrtom terapije in vadbe,
 • izvajanje delovno terapevtskih obravnav,
 • ugotavljanje rezultatov delovno terapevtskih obravnav s priporočili za samopomoč.