Vsak dan skrbimo za dvig kakovosti življenja naših uporabnikov.

Zavod je ustanovljen za izvajanje pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih aktivnosti ter socialnovarstvenih programov.

Ekipa CPND Maribor

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija