Direktorica Centra za pomoč na domu Maribor

Podpis Barbara Žgajner
mag. Barbara Žgajner
DIREKTORICA

Nagovor direktorice

Center za pomoč na domu Maribor ponosno stopa iz najstniških let s pisano paleto izkušenj, znanja, vedenja in zavedanja, da smo najmočnejši takrat, ko si iskreno podamo roke. Zaposleni smo srce in motor zavoda in tako nepogrešljiv člen pri doseganju ciljev.

Gradimo na vrednotah kot so spoštovanje in zaupanje, odgovornost in zanesljivost, sočutje in dostojanstvo, strokovnost in etičnost, bližina in varnost.

Z našim delom in poslanstvom nudimo podporo v skupnosti in izvajamo odgovorno socialno oskrbo na domu. Zavedamo se potreb in želja starejših ljudi in pomena bivanja v domačem okolju. Z individualnim pristopom ljudem izkazujemo spoštovanje in dostojanstvo in jim dajemo možnost, da sami odločajo o načinu in kakovosti svojega življenja. Ponujamo dodatne programe in aktivnosti za še bolj celostno obravnavo in pomoč, v luči dolgotrajne oskrbe.

Skupna odgovornost je tista, ki usmerja naše delovanje in nas zavezuje k dejanjem in odločitvam, ki imajo širši družben učinek. S predanim, srčnim in družbeno odgovornim delom se razvijamo kot pomembna organizacija in strokovni sogovornik na občinskem, regijskem in državnem nivoju. Družbeno odgovorne odločitve nam pomagajo graditi prijetne in sodelovalne odnose z vsemi deležniki.

Naša dejanja se spoštljivo prepletajo in v družbi pomembno prispevajo h kakovostnemu in bolj prijetnemu bivanju starejših v Mariboru in njegovi okolici.

Varne bližine rojevajo nova zaupanja.

Vsak dan skrbimo za dvig kakovosti življenja naših uporabnikov.

Zavod je ustanovljen za izvajanje pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih aktivnosti ter socialnovarstvenih programov.

Ekipa CPND Maribor

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija