Kaj je pomoč na domu?

Pomoč na domu v obliki neposredne socialne oskrbe na domu je ena izmed storitev pomoči na domu, ki jih predvideva zakon z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, pri čemer pa njihovi svojci take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti (časovna stiska, znanje, zmožnosti po pomoči,…).

Nadomestimo potrebe po institucionalnem varstvu v zavodu

Primeri oblik organizirane praktične pomoči in opravil s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki so najrazličnejši.

Kot izvajalci javne službe socialnovarstvene storitve pomoči na domu v obliki neposredne socialne oskrbe na domu in s pomočjo dodatnih programov, ki jih izvajamo in ki dopolnjujejo našo osnovno dejavnost, želimo zaposleni v Centru za pomoč na domu Maribor našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, olajšati in omogočiti življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

s5

Lokacije izvajanja dejavnosti

Zavod svojo osnovno dejavnost opravlja za potrebe ustanoviteljice – Mestne občine Maribor ter za občine Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše.

KJE DELUJEMO

Kdaj sem upravičen do pomoči na domu?

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil, ki so navedene v katalogu opravil v prilogi spodaj.

Priloga

Katalog opravil v okviru zagotavljanja storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu.

Priloga Velikost
Katalog opravil.doc 74 KB