Projekt se je zaključil z 31.8.2020.

Utemeljitev projekta

Na področjih različnih programov, ki jih projektni partnerji ponujajo svojim uporabnikom imamo na voljo raznolike storitve in programe, ki zagotavljajo podporo starejšim v skupnosti. Vse več ljudi se odloča, da bodo svojo starost preživeli v svojem domačem okolju, na svojem domu. Življenje doma pa lahko predstavlja velik izziv, tako zaradi starosti, poškodb in bolezni, kot tudi osamljenosti, revščine, duševnih stisk in drugih okoliščin, s katerimi se v življenju lahko vsi srečamo.

S projektom želimo reševati navedene stiske in hkrati prispevati k razvoju nove strokovne prakse ter povezovanju storitev na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Idejna zasnova

Dolgoročna idejna zasnova projekta je sprememba prakse pri oskrbi na domu in sicer je poudarek na integriranem pristopu oskrbe na domu, ki združuje storitve zdravstvenega in socialnega varstva.

O projektu:
  • Naslov projekta: Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu
  • Akronim projekta: CrossCare
  • Program: Interreg SL-HR
  • Vir sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
  • Celotna vrednost projekta: 1.052.257,68 €
Upravičenci do storitev

Kontakti v okviru projekta

Pri projektu CrossCare sodeluje Nina

Kontaktirajte nas

Prispevek projekta k reševanju problematike

En od glavnih ciljev projekta je uporabnikom zagotoviti integrirano oskrbo na domu. CrossCare je projekt, s katerim se prenaša izvajanje integrirane oskrbe na domu na območja izven urbanih središč, na področju dveh sosednjih držav, Slovenije in Hrvaške. S projektom želimo razviti in vzpostaviti novo, čezmejno strukturo za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva.

Ker starejši ljudje, ki ostajajo v domačem okolju potrebujejo širok spekter dostopnih storitev, ki odgovarjajo na njihove specifične potrebe, bomo v okviru projekta uporabnikom na domu zagotovil brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege, dietetike in pri določenih projektnih partnerjih tudi storitve socialne oskrbe.

Sofinanciranje projekta

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa Interreg SL-HR

Kdo je upravičen do storitev?

Do brezplačnih storitev so v okviru projekta, opravičene osebe, ki živijo v svojem bivalnem okolju in niso vključene v celodnevno institucionalno varstvo in so stare 65 let ali več, imajo status invalida ali so kronično bolni in druge zainteresirane osebe, ki izpolnjujejo enake pogoje.

Prav tako je pogoj prijavljeno stalno oz. začasno bivališče v tisti mestni občini, kjer deluje ustanova, ki izvaja projekt. Prednost pri vključitvi v projekt imajo osebe, ki živijo na obrobnih področjih tako v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški.

Projekt CrossCare