Integrirana oskrba

Integrirana oskrba je sklop dobro načrtovanih in organiziranih storitev, ki so usmerjene v potrebe uporabnika z namenom krepiti možnost starejšim, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju, izboljšajo in čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti ter s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Podrobnejše informacije

Tel.: 02 620 27 98

Na sedežu Vstopne informacijske točke (VIT), Verstovškova ulica 6, 2000 Maribor (na vogalu)

E-pošta: vit@integriranaoskrba-mb.si

O projektu:

V projektu Usmerjena integrirana oskrba DOMA sodelujemo štirje partnerji:

 • Dom Danice Vogrinec Maribor,
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
 • Center za pomoč na domu Maribor in
 • Lekarna Arnica montana – Marko Stamenković, s.p.

Projekt je financiran s strani evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Storitve so brezplačne in so namenjene osebam starim 65 let ali več, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti ter pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih odvisne od pomoči drugih oseb v daljšem časovnem obdobju.

Osebe, ki so prejemniki pravic po predpisih s področja osebne asistence niso upravičene do novih storitev v okviru projekta.

Območja na katerih se izvaja projekt:
 • Duplek
 • Hoče – Slivnica
 • Maribor
 • Miklavž na Dravskem polju

Projekt: Integrirana oskrba

Integrirana oskrba Maribor

Potrebno je IZPOLNITI IN ODDATI VLOGOin SOGLASJE po ELEKTRONSKI POŠTI na vit@integriranaoskrba-mb.si.

Kdo lahko poda vlogo?

Vlogo za oceno upravičenosti lahko poda zainteresirani posameznik, starejši od 65 let, ki potrebuje pomoč druge osebe ali pri sebi zaznava pešanje telesnih, funkcionalnih oz. kognitivnih sposobnosti.

Ob soglasju posameznika lahko vlogo poda tudi:

 • izbrani osebni zdravnik ali drug leteči zdravnik,
 • pristojna patronažna medicinska sestra,
 • strokovni delavec Centra za socialno delo,
 • druga od vlagatelja pooblaščena oseba.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (Ministrstvo za zdravje, v okviru operacije »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo«).

https://www.eu-skladi.si/