Program prostovoljnega dela izvajamo že od leta 2006.

Z vključitvijo v program omogočamo uporabnicam in uporabnikom naših storitev zadovoljevanje potrebe po medčloveških odnosih in druženju ter medgeneracijski izmenjavi mnenj in izkušenj.

Za prostovoljke in prostovoljce je prostovoljno delo priložnost za spoznavanje življenjskega sveta uporabnic in uporabnikov naših storitev, pretežno starih ljudi in oseb z invalidnostmi ter za pridobivanje osebnih izkušenj, kot tudi spoznavanje in preizkušanje lastnih sposobnosti, spretnosti, talentov in veščin ter morebitno poklicno usmerjanje.

Koordinatorji pomoči na domu

Srečanja s prostovoljci

Prostovoljci se z uporabnikom srečujejo glede na obseg in trajanje obiskov po vnaprej določenem dogovoru, enkrat mesečno pa se prostovoljci udeležijo tudi mesečnega skupinskega srečanja, kjer izmenjujejo izkušnje, rešujejo morebitne dileme pod vodstvom mentorja. Mnogi starejši ljudje in invalidi živijo sami, mnogi med njimi so osamljeni in potrebujejo naklonjenost nekoga, ki jim je pripravljen izboljšati kvaliteto življenja, z družbo, s pogovorom, s spremljanjem po opravkih, … Prostovoljci na tak način koristno izkoristijo svoj prosti čas ter pripomorejo k boljšemu družbenemu življenju uporabnikov in večji kvaliteti njihovega življenja, hkrati pa naredijo družbeno koristno delo, ki jim omogoča osebno rast in izpopolnitev.

Potrebujete dodatne informacije?

Vodja programa prostovoljstva je vodja strokovne službe pomoči na domu Nina Pleteršek.

Za vse informacije v zvezi s prostovoljstvom smo dosegljivi na telefonski številki 02/ 235 05 25 ali na naslovu elektronske pošte prostovoljstvo@pomocnadomu.eu.

Brezplačen prenos zloženke

Za prve informacije v zvezi s programom prostovoljstva v Centru za pomoč na domu Maribor pa si lahko ogledate tudi našo zloženko.

Priponka Velikost
Zloženka – prostovoljstvo.pdf 362 KB