Prijava nepravilnosti

S ciljem poštenega, etičnega in zakonitega ravnanja ter poslovanja je zaposlenim in osebam, ki so z zavodom Center za pomoč na Domu Maribor v podobnem razmerju kot je delovno razmerje, na voljo možnost prijav nepravilnosti oziroma protipravnega ravnanja, ki so ga zaznali v zvezi s svojim opravljanjem dela oziroma v delovnem okolju.

Kje in kako prijaviti?

Notranjo prijavo nepravilnosti lahko prijavite zaupniku po spodaj navedenih kontaktnih poteh, prijavo pa izpolnite na v za to predvidenem obrazcu v Prilogi 1.

Priloga 1 – prijava kršitev

Podatki o zaupniku:

  • Simona Rozman, Strokovna sodelavka za splošne zadeve
  • elektronski naslov: zvizgac@pomocnadomu.eu
  • telefon: 02/23 505 23
  • naslov: Center za pomoč na domu Maribor, Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor, s pripisom »Za zaupnika – prijava kršitve« in »Ne odpiraj«,
  • osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti

Vse prijete prijave, ne glede na način ali obliko, prejme oziroma preizkusi, ter do njih dostopa le zaupnik. Zaupnik prijavo pregleda in oceni, skladno z internimi postopki ter določi način nadaljnje obravnave. Prijave nepravilnosti se obravnavajo strokovno in ob največji poklicni skrbnosti zaupnika, upoštevajoč določila Zakona o zaščiti prijaviteljev in Notranjega akta za vzpostavitev notranje poti za prijavo, ki velja v zavodu Center za pomoč na domu Maribor.

Priloga 1 – obrazec za prijavo kršitve

Priponka Velikost
Priloga 1 – prijava kršitev .pdf 120 KB