Zadovoljstvo naših uporabnikov nam je bistveno

Z nudenjem storitev pomoči pri gospodinjskih opravilih želimo našim uporabnikom ponuditi kar se da največ in tako pripomoči h kvalitetnemu in udobnemu bivanju v toplini njihovega doma.

Pomoč pri gospodinjskih opravilih obsega
  • Prinašanje enega pripravljenega obroka
  • Nabava živil in priprava enega obroka hrane
  • Pomivanje uporabljene posode
  • Osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
  • Postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora
Storitev: Gospodinjska pomoč

Obseg izvajanja gospodinjske pomoči je stvar dogovora

Kdaj se pojavi potreba po gospodinjski pomoči?

Gospodinjska pomoč je eden izmed temeljnih sklopov, ki zajema opravila, ki jih je mogoče prilagoditi potrebam posameznega upravičenca, hkrati pa zagotavlja varnost in spodbuja optimalno počutje.

Kontaktirajte nas še danes

S pomočjo pri gospodinjskih opravilih zadovoljimo neprecenljivo željo starejših ali drugih takšne pomoči potrebnih po nadaljnjem bivanju v domačem okolju.

Poleg pomoči pri gospodinjskih opravilih obsegajo naše storitve še dodatna dva sklopa, in sicer:

Temeljna dnevna opravila
  • Pomoč se izvaja individualno glede na uporabnikove potrebe.
Socialni stiki
  • Socialni odnosi so še posebej pomembni v vsakem življenjskem obdobju.

Brezplačen prenos zloženke

Za vas smo pripravili tudi zloženko storitev pomoči na domu, ki predstavlja hiter oris storitev za naše uporabnike.