Namen programa je uporabnikom zagotovitvi kvalitetno in varno bivanje v domačem okolju ter zadovoljitev nematerialnih človeških potreb po medčloveških odnosih.

Gre za uporabnika brezplačen program, ki se izvaja na območju zgoraj navedenih občin in predstavlja dobro podporo storitvi socialne oskrbe na domu, predvsem pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov. Gre za storitev, ki je pri uporabnikih zelo priljubljena, saj jim omogoča pogovore, druženje in tudi spremljanje po vsakdanjih in nujnih opravkih ali na sprehod, ki bodo tako postali bolj varni.

Program prispeva k večji vključenosti ranljivih skupin (uporabnikov programa); oseb, ki so starejše od 65 let, invalidne, kronično bolne, gibalno ali senzorno ovirane, k lažji dosegljivosti pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri uporabnikih, ki si tega zaradi svojega socialnega položaja ne morejo privoščiti, k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.

Uporabniki programa:

 • osebe starejše od 65 let,
 • invalidne osebe,
 • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
 • gibalno ali senzorno ovirane osebe.

Program obsega naslednje storitve:

 • Družabništvo na domu uporabnika:
 • pogovor, branje,
 • petje,
 • družabne igre, miselne igre,
 • ročna dela, likovno ustvarjanje,
 • in podobna opravila.
 • Spremstvo pri opravkih izven doma:
 • spremljanje in pomoč pri urejanju zadev na banki, pošti, občini, CSD, v trgovini,
 • spremstvo na terapije, pregled pri zdravniku, v lekarno,
 • spremljanje na različne prireditve, pokopališče, na sprehod, k prijateljem in sorodnikom,…
 • Vzdrževanje in vzpostavljanje stikov :
 • stike z okolico, torej širjenje uporabnikove socialne mreže v njegovem življenjskem okolju,
 • spodbujanje in krepitev moči uporabnika,
 • obiskovanje uporabnika v času njegove hospitalizacije,
 • seznanjanje uporabnika z zdravim načinom življenja,…
 • Izvajanje različnih animacij in organizacija prireditev in druženj za uporabnike, izvedba ustvarjalnih delavnic za uporabnike in podobnih prostočasnih aktivnosti, rekreativnih dejavnosti in prireditev; pomoč pri izvajanju aktivnosti in druženj v okviru Večgeneracijskega centra.