Storitev javne službe pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz proračunov posameznih občin.

Del cene storitve pomoči na domu plača uporabnik, večinski del pa je v domeni sofinanciranja posamezne občine (Mestna občina Maribor, Občina Hoče-Slivnica, Občina Starše in  Občina Rače-Fram).

Ekonomsko ceno storitve obravnava in potrjuje občinski svet, ki določi razmerje med subvencijo občine in prispevkom uporabnika. Glede na trenutno veljavno ekonomsko ceno storitve ter sprejeto in potrjeno višino sofinanciranja občine, v katerih se storitev izvaja (po zakonu so občine dolžne storitev pomoči na domu sofinancirati v višini najmanj 50%), spodaj navajamo cene storitev za uporabnike v občinah, v katerih izvajamo pomoč na domu.

V sklopu plačila storitve na strani uporabnika je možna tudi oprostitev plačila. Upravičenec in njegovi zavezanci lahko pri pristojnem centru za socialno delo vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve. Center za socialno delo na podlagi njihovih materialnih stanj določi višino oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.

Spodaj navedene cene so veljavne od 1.5.2022 dalje.

V Mestni občini MARIBOR znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve:
 • med tednom – 6,10 €
 • ob nedeljah – 7,44 €
 • ob praznikih in dela prostih dnevih – 7,97 €
V občini HOČE SLIVNICA znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve:
 • med tednom – 6,79 €
 • ob nedeljah – 7,56 €
 • ob praznikih in dela prostih dnevih – 8,04 €
V občini RAČE FRAM znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve:
 • med tednom – 6,16 €
 • ob nedeljah – 8,31 €
 • ob praznikih in dela prostih dnevih – 8,91 €
V občini STARŠE znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve:
 • med tednom – 6,19 €
 • ob nedeljah – 7,51 €
 • ob praznikih in dela prostih dnevih – 7,99 €
Ceniki in financiranje