Informacije o katalogu

Katalog informacij javnega značaja vsebuje podatke o ustanovitvi, vodstvu, kontaktih, organizaciji in delovnem področju zavoda, zavezujoči zakonodaji, ki služi kot pravna podlaga za ustanovitev in delovanje zavoda ter internih pravilnikih in drugih aktih, ki usmerjajo delovanje zavoda.

* Celoten katalog je na voljo za prenos med datotekami na koncu strani.

1. Osnovni podatki o katalogu
 • Naziv organa:
  Center za pomoč na domu Maribor
 • Poslovni naslov/sedež:
  Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor
 • Telefon:
  02/235 05 20
 • Elektronska pošta:
  info@pomocnadomu.eu
 • Odgovorna uradna oseba:
  direktorica – mag. Barbara Žgajner
 • Datum prve objave kataloga:
  * predhodna verzija kataloga objavljena 10.7.2018
 • Datum zadnje spremembe:
  29.04.2019
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  pomocnadomu.eu
 • Druge oblike kataloga:
  tiskana oblika – dostopna na sedežu zavoda med 8.00 in 14.00 uro
KatalogI nformacij Javnega Znacaja

Potrebujete več informacij?

Za vse informacije v zvezi z katalogom informacij javnega značaja smo vam na voljo na objavljeni telefonski številki ali preko našega e-mail naslova.

Kontaktirajte nas

Dostop do informacij javnega značaja

*Obrazec zahteve ni predpisan in zahteve ni treba obvezno vložiti na tem obrazcu, lahko pa vam je v pomoč glede informacij, ki jih potrebujemo, da vam lahko odgovorimo.