Iščemo socialne oskrbovalke in socialne oskrbovalce za izvajanje pomoči na domu. Delo obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Objave prostih delovnih mest:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

  • Socialna oskrbovalka/oskrbovalec II: 3 delovna mesta, določen čas (prijava do 4.12.2021)
  • Socialna oskrbovalka/oskrbovalec II: 1 delovno mesto, nedoločen čas (prijava do 30.11.2021)
  • Kontaktna oseba delodajalca: Romana Zupan, 02 62 13 523, info@pomocnadomu.eu