Zainteresirane obveščamo, da bomo v mesecu septembru 2019 pričeli z novim ciklom verificiranega Izobraževalnega programa strokovnega usposabljanja za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu – socialni/a oskrbovalec/ka na domu, katerega udeležba je pogoj za pristop k izpitu za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju NPK) za poklic SOCIALNI/A OSKRBOVALEC/KA.

 

V tej zvezi vljudno vabljeni na INFORMATIVNI SESTANEK, ki bo

potekal v četrtek, 5.9.2019 ob 15.30 uri

v poslovnih prostorih Centra za pomoč na domu Maribor, Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor.

 

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu info@pomocnadomu.eu, telefonski številki 02/23-505-20 oziroma osebno v poslovnih prostorih zavoda.

Datum objave 01.8.2019