Naročnik programa je Mestna občina Maribor, informiranje in svetovanje pa lahko koristijo uporabniki in ostali zainteresirani, ne glede na kraj bivališča.

Za storitve po navedenem programu smo dosegljivi na telefonski številki ali elektronskem naslovu:

041/ 32 88 88
regijski.center@pomocnadomu.eu

lahko pa se zglasite osebno na sedežu zavoda na Trubarjevi ulici 27, Maribor.

V okviru programa izvajamo telefonsko, elektronsko in pisarniško svetovanje, informiranje in pomoč vsem zainteresiranim ob vsakodnevnih težavah, zainteresirane informiramo o dogodkih, aktivnostih in prireditvah na splošno in v okviru večgeneracijskega centra, jih seznanjamo z zdravim  življenskim slogom, svetujemo jim, kakšne so možnosti za vključitev v dnevno varstvo ali v programe pomoči na domu, izvajamo programe svetovanja in informiranja ob osebnih stiskah ter jih napotujemo na organizacije, ki nudijo svetovanje in pomoč.

Namen in cilj programa je uporabnikom, predvsem starejšim odraslim, njihovim otrokom, svojcem in drugim zainteresiranim, zagotoviti kvalitetnejše in varnejše bivanje v domačem okolju ter jim zagotoviti zadovoljevanje nematerialnih potreb po medčloveških odnosih. S pomočjo programa prispevamo k preprečevanju nastajanja socialnih stisk in težav, razvijanju in širjenju storitev pomoči in samopomoči za starejše v domačem okolju in dosegljivosti informacij in možnosti pogovora za uporabnike, prispevamo k večji socialni vključenosti ranljivih skupin, k večji informiranosti zainteresiranih z aktivnostmi Večgeneracijskega centra Štajerska, prav tako pa pripomoremo k večji dosegljivosti informacij in možnosti pogovora za uporabnike ter svetovanja in pomoči zainteresiranim.